Valmentava johtaminen todeksi?Valmentava johtaminen todeksi?.png

Valmentava johtajuus tai valmentava ote esimiestyössä on ollut pinnalla suomalaisten työpaikkojen kehittämisessä viime vuosina. Alkujaan Yhdysvalloista Suomeen rantautuneella ohjausfilosofialla tavoitellaan sekä yksilön että organisaation menestymistä. Valmentavan johtamisen tarkoituksena ei kuitenkaan ole, että valmennettavat juoksisivat kovempaa ja maksimoisivat tehokkuuden. Ennemminkin tavoitteena on, että valmennettavat tekisivät työnsä fiksummin ja merkityksellisyyttä kokien. Lopputulemana tämä johtaa sekä yksilön että organisaation onnistumiseen.


Esimies ei kasva valmentajaksi yhdessä yössä

Johtajilla ja esimiehillä on halutessaan paljonkin mahdollisuuksia kehittää sekä itseään että organisaatiota onnelliseen tai onnettomampaan suuntaan, tuloksiin tai epäonnistumisiin. Esimiehille on tarjolla riittämiin erilaisia koulutuksia ja valmennuksia, joilla tavoitellaan vaikuttavaa ja tuloksellista johtamista työpaikan arjessa.

Coachingin eli valmentamisen teema sisältyy yhä useampaan esimiestaitojen koulutukseen. Harjoitellaan kuuntelemisen ja kysymisen taitoa tai tavoitteiden asettamista. Päivän jälkeen osallistujat ovat saaneet pintaraapaisun syvempää itsetutkiskelua edellyttävään ohjausmuotoon, joka kysyy valmentajalta työkalupakin lisäksi oikeaa asennetta ja jatkuvaa itsensä kehittämistä. Valmentavan johtajuuden kehittyminen ei ole pelkkä tekniikkalaji, joksi se harmittavan usein tuntuu jäävän. Kyse on enemmänkin esimiesidentiteetin kehittymisestä, joka vie aikaa ja edellyttää oppimiskokemuksia sekä itsereflektointitaitoa.


Johto valaisemaan tietä

Valmentavan johtamisen onnistumisen kannalta on erityisen tärkeää, että johto tukee esimiehiä valmennustyössä. Esimiesten rohkaiseminen tai haastaminen valmentavan otteen soveltamiseen työssä ei vielä riitä. Kärjistyneimmät esimerkit omassa asiakastyössäni ovat osoittaneet, että ylin johto on hidastanut tai jopa kokonaan mitätöinyt asian hyödyt omalla välinpitämättömyydellään. Tämänkin takia valmentavan johtamisen kehittämisessä olisi hyvä lähteä liikkeelle ylimmästä johdosta: mitä hyvä ja vaikuttava ihmisten johtaminen heille merkitsee ja miten he ylipäätään ymmärtävät valmentavan johtajuuden? Johdon on myös hyvä sisäistää, että edessä on pitkä matka, joka vaatii usein pidempiaikaista työtä. Näin valmennusvastaisestakin kulttuurista voidaan kasvaa valmennusmyönteiseen tai lopulta jopa aidosti valmentavaan johtamiskulttuuriin.


Valmennusprosessi vai lyhytkestoinen koulutus?

Vaikka lyhytkestoinen koulutus voi tuntua helpolta ratkaisulta, joka tavoittaa nopeasti laajojakin osallistujajoukkoja, se takaa vain harvoin todellista muutosta organisaatiossa. Erilaiset pidempikestoiset ohjaukselliset menetelmät, kuten Business Coaching, perustuvat yksilöllisyyteen ja tilannelähtöisyyteen. Olenkin useammin kuin kerran havainnut työssäni, kuinka tärkeää on esimiehen henkilökohtainen kokemus coachingprosessista. Se konkretisoi ja avaa valmentamisen luonnetta, kehitysprosessia sekä henkilökohtaisen tuen merkitystä erityisesti silloin, kun asiaan ei ole aikaisempaa tarttumapintaa. Coachingprosessien jälkeen saamieni palautteiden perusteella esimiesasiakkaani ovat kertoneet parantaneensa itsetuntemustaan, selkeyttäneensä omia urasuunnitelmiaan sekä vahvistaneensa omaa tapaansa toimia valmentavana esimiehenä jatkossa.

Pienin askelin eteenpäin

Jos koet, että valmentava johtamisote voisi tuoda lisäarvoa sinun työpaikallesi, päivän täsmäkoulutus ei siis välttämättä ole riittävä ratkaisu tarpeisiisi. Valmentavan johtamisen kehittämisessä kannattaa edetä maltillisesti, sillä pikavoittoja on harvoin odotettavissa.

Lähde liikkeelle johdon ymmärryksen lisäämisestä valmentavan johtamisen hyödyistä ja esteistä. Olisiko esimerkiksi johto halukas kokeilemaan coachingia?

Panosta esimieskoulutusten lisäksi yksilöllisiin tai ryhmäcoachingprosesseihin.

Huomioi, että valmentava johtaminen on oppimisprosessi myös valmennettaville. Miten voit lisätä valmennettavien mielenkiintoa ja sitoutumista asiaa kohtaan?

Varmista kehittämisen eri näkökulmat mindset, skillset ja toolset. Parhaatkaan työkalut eivät riitä, jos asenne ja taidot eivät kehity.

Tarjoa tukea esimiehille vaativaan mutta vaikuttavaan valmentajan työhön.

Näe kauemmas, ole sitkeä ja panosta jatkuvaan kehittymiseen. Usein tuloksellisinta on edetä pienin askelin, mutta vaikuttavasti eteenpäin.

Ja mikä tärkeintä – walk the talk, näytä esimerkkiä ja nauti matkasta!

Terhi Vesterinen