Uudistavan esimiehen neljä tukipilaria

Tunnetko sinäkin sen esimiestyypin, joka tietää kaikesta kaiken? Sen, joka antaa vastauksen kysymykseen kuin kysymykseen? Sen, jolla on aina tarve sanoa se viimeinen sana?

Liitämme johtamiseen usein ”kaikkitietämisen” mielikuvan, vaikka puhummekin valmentavan johtamisen, avoimen vuorovaikutuksen ja luottamuksen tärkeydestä.  Tapa olla aina oikeassa, voi liittyä myös perustavanlaatuiseen tarpeeseen:  kukapa luottaisi henkilöön, joka voikin olla väärässä? Kaikkitietäminen on kuitenkin organisaatiota uudistavan, vastavuoroisen ja avoimen keskustelun, dialogin, päävastustaja. Jos totuus on yhdessä päässä, voi olla varma, että työpaikan luottamus- ja osaamispääomat eivät pääse lisääntymään.

Kaikkitietävästä uudistavaksi esimieheksi

Johtaminen on suurimmaksi osaksi vuorovaikutusta, jossa esimiehen roolina on rakentaa työyhteisöön sellaiset olosuhteet, jotka ruokkivat henkilöstön kokemaa psykologista turvallisuutta. Rehellisyys ja avoimuus esimiehen ja työntekijän välillä tarkoittaa sitä, että kumpikin osapuoli pyrkii tasa-arvoiseen kohtaamiseen. Tällöin syntyy mahdollisuus myös mielen sisäisten asioiden kuulemiseen ja näkemiseen.

Vaikka uudistava esimies johtaakin esimerkin voimalla, hän antaa tilaa myös työntekijöiden ajatuksille ja mielipiteille. Hän pohjaa johtamisensa neljään tukipilariin, jotka auttavat häntä uudistamaan organisaatiotaan.

1. Yksilön huomioiminen

Uudistava esimies huomioi yksilön tarpeet ja huolet, tukee ja valmentaa sekä ruokkii avointa viestintää. Hän arvostaa sekä yksilöiden että tiimin suorituksia, minkä avulla työntekijät saavat innostusta itsensä kehittämiseen.

2. Älyllinen haastaminen

Toimiessaan älyllisenä haastajana, esimies näkee odottamattomat tilanteet oppimisenpaikkoina. Hän arvostaa itsenäistä ajattelua, ottaa riskejä ja vie työntekijöiden ideoita eteenpäin. Tämä edistää sekä yksilöiden että tiimin luovuutta.

3. Innostaminen

Kun esimiehellä on selkeä ja insipiroiva visio tulevaisuudesta, hän onnistuu saamaan myös tiimin innostumaan ja suhtautumaan tulevaisuuteen optimistisesti. Kun tekeminen koetaan merkityksellisenä, tiimi sitoutuu vahvemmin työhönsä ja yhteisen tulevaisuuden rakentamiseen.

4. Vaikuttaminen

Vaikuttajana uudistava esimies tarjoaa tiimille vastuullisen, toisia arvostavan ja luottamuksen arvoisen roolimallin.

Uudistavalla esimiehellä on rohkeutta, itseluottamusta ja halua tehdä uhrauksia sekä muuttaa asiat, jotka eivät toimi. Johtamistyylin tulokset näkyvät esimiestä kohtaan lisääntyneenä luottamuksena sekä kokemuksena työn merkityksellisyydestä. Ennen pitkään vaikutus on myös ilmeinen tuloslaskelman viimeiselle riville.