Valmennus luo johtoryhmälle edellytykset onnistua liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttamisessa johtoryhmän jäsenten omien vahvuuksien kautta.

 
 

Johtoryhmästä johtotiimiksi™ -valmennuksen tavoitteina ovat johtoryhmän tehokkuuden, tuottavuuden, tuloksellisuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen. Panostamalla johtoryhmän perustehtävän kirkastamiseen, tavoitteiden selkiyttämiseen ja yhteistyön parantamiseen, johtoryhmätyöskentely monipuolistuu ja kehittyy. Johtoryhmässä opitaan tunnistamaan ryhmän jäsenten erilaisia vahvuuksia sekä hyödyntämään niitä liiketoiminnan johtamisessa ja tuloksen tekemisessä.

Johtoryhmätyöskentelyssä toistuu usein kolme merkittävää haastetta:

  1. Johtoryhmän keskinäinen yhteistyö ja vuorovaikutus ei toimi toivotulla tasolla

  2. Johtoryhmä on keskittynyt raportoimaan toteutuneesta tuloksesta, eikä toimi strategisesti liiketoimintaa kehittävänä tiiminä

  3. Johtoryhmään on valikoitunut liian samankaltaisesti ajattelevia ihmisiä

Johtoryhmästä johtotiimiksi™ -valmennus luo johtoryhmälle edellytykset onnistua liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttamisessa johtoryhmän jäsenten vahvuuksien kautta.

Valmennus sopii esimerkiksi tilanteisiin, joissa uusi johtoryhmä aloittaa toimintansa, johtoryhmän jäsenet vaihtuvat, liiketoiminnan tulokset jäävät tavoitteista, tai kun henkilöstö kokee tyytymättömyyttä johtamiseen ja organisaation toimintaan.

3-6 kuukautta kestävä valmennus rakentuu moduuleista, jotka rakennetaan asiakaslähtöisesti. Koska valmennuksen tavoitteena on sekä ryhmän että yksilöiden kehittyminen, valmennus sisältää ryhmävalmennuksen lisäksi myös yksilöcoachingia. Johtoryhmän vahvuuksia lähestytään LUONTAISET TAIPUMUSET™-mallin kautta. Valmennus sopii johtoryhmien lisäksi myös yrityksen muille avainryhmille.

 
LUONTAISET-TAIPUMUKSET-logot-3.0-KAHDELLARIVILLÄ_AVAINLIPPU_ilmantaustaa[141762].png
 

Valmennuksen jälkeen hyvinvoiva johtoryhmä toimii tehokkaammin ja tuloksellisemmin, mikä näkyy myös tuottavuuden lisääntymisessä.

Näkemyksiä johtamisesta: