Business Coachingia konkreettisesti?

Olen saanut muutamaan otteeseen kiinnostuneilta kysymyksiä, mitä työelämälle suunnattu Business Coaching tarkoittaa konkreettisesti? Alla vastauksiani yleisimpiin kysymyksiin.

Kenelle Business Coaching sopii?

Coaching sopii ammattilaisille, joilla on riittävät perustiedot työn tekemiseen sekä halua panostaa työssä kasvamiseen ja kehittymiseen. Business Coaching ei ole synonyymi koulutukselle vaikka coaching-prosessiin voidaan sisällyttää erikseen sovitusti myös koulutuksellisia elementtejä. Coaching ei ole terapiaa, vaikka siinä voikin olla terapeuttisia vaikutuksia. Kyse ei ole myöskään konsultoinnista, jossa asiakas saa selkeitä ohjeita ja vastauksia ongelmiinsa.

Mitä coach tekee konkreettisesti?

Ammatticoach ohjaa coaching-prosessia, joka lähtee aina asiakkaan tavoitteista. Hän toimii keskustelukumppanina, ajattelun herättäjänä, sparraajana, haastajana ja kannustajana. Coachin tärkeä tehtävä on auttaa coachattavaa suuntamaan katseensa itseensä sekä auttaa häntä etenemään, kasvamaan ja onnistumaan tavoitteissaan.

Mikä on coachattavan tehtävä?

Tärkeintä on, että coachattava on halukas coachattavaksi. Prosessista ei ole merkittävää hyötyä, jos coachattava ei sitoudu prosessiin ja kanna vastuuta omasta kehittymisestään. On tärkeää, että coachattava miettii tarkoin tavoitteitaan sekä odotuksiaan ja on aktiivinen toimija prosessissa.

Miten coaching toteutetaan käytännössä?

Yksilöcoaching-prosessi alkaa usein kolmikantakeskustelulla, jossa on mukana coachattava, hänen esimiehensä ja coach. Tapaamisen tarkoituksena on yhdessä sopia coachingin tavoitteista, odotuksista sekä onnistumisen kannalta tärkeistä edellytyksistä. Noin tunnin kestävän tapaamisen jälkeen tehdään coaching-sopimus, jossa on määritelty eri osapuolten keskinäisistä vastuista.

Kun tavoitteet on sovittu, coach ja coachattava tapaavat riittävän monta kertaa noin 2-4 viikon välein. Tapaamisten välillä coachattava voi tehdä välitehtäviä, jotka lähtevät hänen tarpeistaan. Välitehtävänä voi olla esimerkiksi työhön liittyvän uuden toimintatavan kokeilua, oman toiminnan havainnointia eri tilanteissa tai artikkelin lukemista. Välitehtävän määrittelyssä coachattava on merkittävässä roolissa.

Coaching-prosessin lopputapaamiseen osallistuu usein coachattavan ja coachin lisäksi myös esimies. Tapaamisessa arvioidaan kehittymisprosessia kokonaisuutena ja sovitaan mahdollisista jatkotoimista.

Coaching-prosessiin voidaan sisällyttää myös prosessia tukevia työkaluja, kuten 360-arvioita tai toimintatyyliarvioita.

Milloin coaching ei ole ratkaisu?

En suosittele coachingia ratkaisuksi uupumiseen, pitkäaikaisiin työhyvinvointiongelmiin tai tilanteisiin, jossa henkilöllä ei ole voimavaroja panostaa omaan kehittymiseensä. Tällöin parempi vaihtoehto voi olla esimerkiksi työpsykologi tai työnohjaaja.

Voi olla, että coachingista ei saada lisäarvoa, jos henkilöllä ei ole riittävää perusosaamista työnsä tekemiseen. Tällöin parempi vaihtoehto voisi olla koulutus tai teemoitettu valmennus.

On myös tärkeää, että coachin ja coachattavan välille syntyy luottamuksellinen suhde. Prosessia ei kannata jatkaa, jos coachattava ei koe coachia hänelle sopivana sparraajana.

Sopiiko coaching myös ryhmille?

Coaching on mainio työkalu myös ryhmille ja tiimeille. Tällöin coachin tehtävänä on sparrata ryhmää kohti yhdessä sovittuja tavoitteita. Ryhmäcoaching antaa parhaimmillaan hienon mahdollisuuden yhteisen tulevaisuuden kehittämiseen sekä yksilöinä kasvamiseen.

Miten voin hankkia coachingia?

Itse kääntyisin ammatticoachin puoleen ja keskustelisin coachingin sopivuudesta tarpeisiisi. Esimerkiksi ICF Finlandin sivuilta löydät listan sertifioiduista ammatticoacheista, jotka ovat sitoutuneita ammattitaidon jatkuvaan kehittämiseen sekä alan eettisiin ohjeisiin.

Mistä itse olet saanut coachingista?

Coachina olen saanut valtavasti. Olen nähnyt upeita kasvutarinoita, joiden vaikutukset ovat näkyneet sekä yksilö- että organisaatiotasolla. Olen oppinut jokaisesta prosessista ja kasvanut myös ammatillisesti. Samalla olen saanut näköalapaikan suomalaiseen työelämään.

Coachattavana olen saanut paljon apua ammatillisen kasvun ja yritykseni kehittämisen tueksi. Suosittelenkin tarttumaan coachingiin matalalla kynnyksellä: miksi jäädä pyörittelemään asioita yksin, kun coach auttaa sinua pääsemään pyörittelystä kasvun polulle?

Coachingterveisin

Terhi, ICF sertfioitu Business ja Leadership Coach (PCC)