Nuorisotyön ammattilainen Eija Pietilä: johtajan tärkein tehtävä on vuorovaikutuksen edistäminen

Eija Pietilä on Suomen nuorisokeskusyhdistyksen toiminnanjohtaja, nuorisotyön ammattilainen sekä ratkaisukeskeinen työnohjaaja, kehittäjä ja coach yrityksessään AjatusTorppa. Joimme Eijan kanssa kahvit ja kuulin samalla hänen ajatuksiaan johtamisesta ja johtajana kehittymisestä. Ajankohtaista, vaikuttavaa ja kokemukseen pohjautuvaa näkemystä rohkealta ja eteenpäin katsovalta johtamisen ammattilaiselta meille kaikille.

Read More
Valmistaudu kehityskeskusteluun kymmenen kysymyksen avulla

Vaikka esimies on kehityskeskustelussa paljon vartijana, yhtä merkittävä rooli on myös keskustelun toisella osapuolella eli sinulla itselläsi. Keskustelussa voit osoittaa ottavasi vastuun sekä omasta että työpaikan kehittymisestä. Samalla vahvistat omaa työntekijäbrändiäsi, rakennat suhdetta esimieheesi ja silotat tietä sinulle merkitykselliselle tulevaisuudelle.

Listasimme kymmenen kysymystä, joiden avulla voit valmistautua ja vaikuttaa kehityskeskustelun etenemiseen kannaltasi suotuisaan suuntaan.

Read More
Kasvuyrittäjän johtamistarina: kovaa ja pehmeää bisnestä sopivassa suhteessa

Jukka Pelkonen on teknisen myynnin ja markkinoinnin ammattilainen. Vuonna 2017 hän toteutti pitkäaikaisen suunnitelmansa, irtisanoutui haastavasta myynnin johtotehtävästä ja siirtyi yrittäjäksi. Jukan liikeidea on ollut alusta saakka selvä, simppeli ja jopa nerokas. ”Minulle oli selvää, että aloitan nollasta. Halusin sekä katsoa onko minusta siihen että hoitaa asiat omalla tavallani. Tein heti alussa valinnan, että hyödynnän digimarkkinoinnin mahdollisuuksia, mikä ei ole ihan tyypillistä toimialalla. Vaikka olen yksinyrittäjä, halusin tehdä myös asiat ”isosti”. Olen voinut hyödyntää yrityksessäni myös osaamistani brändin rakentamisesta.”

Read More
Mitä mahdollisuuksia kehityskeskustelu tarjoaa edelleen?

Kehityskeskustelu käytäntönä voi olla osana laajempaa johtamisen ja organisaation kehittämisen kenttää. Kehittämistyössä kannattaakin lähteä miettimään, mihin suuntaan organisaatiokulttuuria on tarkoitus kehittää. Jatkuvan parantamisen näkökulmasta kannattaa miettiä, miten kehityskeskusteluissa saatua palautetta voi hyödyntää jatkossa. Keskustelu mahdollistaa ihmisten innostamisen uudistamiseen. Näin he ovat kehittämisen keskiössä ja heidän asiantuntemus saadaan valjastettua organisaation käyttöön. On hyvä myös suunnitella, miten keskustelujen vaikuttavuutta arvioidaan, tavoitteiden toteutumista seurataan ja millä tavalla tunnistetaan, mitä uutta ja ainutlaatuista on syntynyt. On hyvä huomata, että mitä konkreettisempia asioita edistetään sitä helpompaa niiden toteutumisen seuranta on.

Read More
Voisiko kehityskeskustelu olla uudistumisen yksi avain?

Tarvitaanko kehityskeskusteluja? Voisiko kehityskeskustelu olla edelleen yksi toimiva johtamisen työkalu organisaation uudistumiseen ja yksilöiden itsensä johtamisvalmiuksien kehittämiseen? Kehityskeskustelut ovat tärkeä osa useimpien organisaatioiden johtamisen ja osaamisen kehittämistä, vaikka keskustelua käydään aktiivisesti myös niiden kyseenalaistamiseksi.

Olemme olleet viime aikoina mukana toteuttamassa kehityskeskusteluprosessien uudistuksia yhdessä asiakkaidemme kanssa. Yleensä tarve uudistamiseen on tullut henkilöstöltä, sillä toisinaan kuuluvista nurinoista huolimatta, usea kokee keskustelut edelleen merkityksellisinä. Tämän takia lähdemme kehitystyössä liikkeelle yhdessä tekemisestä: on tärkeää, että prosessi tukee sekä yksilöiden hyvinvointia ja kasvua että organisaation kehittymistä liiketoiminnan kannalta oikeaan suuntaan.  

Read More
Business Coachingia konkreettisesti?

Olen saanut muutamaan otteeseen kiinnostuneilta kysymyksiä, mitä työelämälle suunnattu Business Coaching tarkoittaa konkreettisesti? Vastaan blogissani tyypillisimpiin kysymyksiin sekä avaan, miten coaching-palvelu toteutetaan käytännössä. Saat samalla vinkkiä, milloin coaching voisi olla sopiva työkalu tarpeisiisi ja milloin kannattaa valita joku toinen ohjaus- ja kehittämismuoto.

Read More
Vapauteen kultaisesta häkistä?

Mitä tekisit, jos voittaisit lotossa pari miljoonaa? Irtisanoutuisit nykyisestä työstäsi, perustaisit yrityksen tai pitäisit vähän lomaa ja tuumailisit, mille alkaisit seuraavaksi? Kun kysyn asiakkaaltani, miksi raha on niin tärkeä seikka elämässäsi, yleensä vastaus on, että se tuo turvallisuutta ja lisää elämänlaatua. Toisaalta aineellisen varallisuuden aiheuttama turvallisuuden tunne voi kuitenkin hidastaa kasvuamme ja kehittymistämme sekä pintaa syvempien todellisten toiveittemme tai unelmiemme toteuttamista. Vaikka työssä kaikki onkin periaatteessa hyvin, jotakin puuttuu kuitenkin. Pikkuhiljaa toive- ja sitkuajattelu täyttää mielen. Turhautumista, pahaa oloa ja automaattiohjausta hyvän palkan ja varallisuuden voimalla.

Read More
Yksinyrittäjän kahdeksan vuotta ja oppia

Perustin yritykseni kahdeksan vuotta sitten, mistä lähtien olen elättänyt itseni valmentamalla, kouluttamalla ja kehittämällä yksilöitä, ryhmiä ja organisaatioita. Vuodet ovat kasvattaneet minua monin eri tavoin. Kärsivällisyyttä on kysytty paitsi itseltäni, myös perheeltäni ja läheisiltäni. Muutaman kerran olen tosissani meinannut luovuttaa, mutta jatkanut eteenpäin sisukkaasti. Mitä yrittäjävuodet ovat opettaneet minulle, mitä neuvoja antaisin uudelle yksinyrittäjälle?

Read More
Uudistavan esimiehen neljä tukipilaria

“Kaikkitietäminen” on organisaatiota uudistavan, vastavuoroisen ja avoimen keskustelun, dialogin, päävastustaja. Uudistava esimies johtaakin esimerkin voimalla ja antaa tilaa myös työntekijöiden ajatuksille ja mielipiteille. Hän pohjaa johtamisensa neljään tukipilariin, jotka auttavat häntä uudistamaan organisaatiotaan. Johtamistyylin tulokset näkyvät lisääntyneenä luottamuksena sekä kokemuksena työn merkityksellisyydestä. Ennen pitkää vaikutus on myös ilmeinen tuloslaskelman viimeiselle riville.

Read More
Ulkomaankomennus lisää myös ekspatriaatin puolison urapääomaa

Vaasan yliopiston väitöskirjatutkija, puolisotutkimuksen uranuurtaja Kaisu Kanstrén on havainnut tutkimuksissaan, että myös puolison urapääoma lisääntyy ulkomaankomennuksen aikana huolimatta siitä, onko puoliso kotona vai työssä. Suomessa ei aina osata hyödyntää puolisoiden ulkomaankomennuksilla hankkimaa kokemusta, eikä välttämättä ymmärretä, kuinka suuri mahdollisuus tämä on myös organisaatioille.

Read More
Mikä on johtamisen johtotähtesi?

Pysähtymistä, ajattelua ja rohkeutta vaativa tulevaisuuden käsikirjoittaminen on hieno tapa oman johtamisfilosofian kehittämiseen. Kannattaa pysähtyä hetkeksi miettimään millä arvoilla, mihin suuntaan ja mihin tavoitteisiin haluaa joukkojaan johdattaa. Kun oma näkemys tulevaisuudesta kirkastuu, jaksaa kärsivällisemmin viedä myös muutoksia eteenpäin esimiehenä. Samalla voi luottaa, että käytännön kehittämiskeinot ja yksityiskohdat tulevat yhdessä luotua johdettavien kanssa.

Read More
Coaching – vain yksi kysymys voi olla merkittävä alku uuteen

Millainen on minun matkani Business Coachiksi? Työssäni coachaan asiantuntijoita, esimiehiä, ryhmiä ja tiimejä kasvun ja kehityksen tielle. Business coaching voi olla apu työelämän muutos- ja murroskohdissa sekä myös silloin, kun koet jotakin puuttuvan työstäsi, mutta et vielä hahmota, mitä se voisi olla. Parhaimmillaan vain yksi kysymys voi olla merkittävä alku uuteen.

Read More
Terveyden innovaattoreita kouluttavan Eeva Kiurun kolme vinkkiä itsensä johtamiseen

Aloitan johtamisen eri teemoja käsittelevän blogisarjani itsensä johtamisesta.

Eeva Kiuru on terveys- ja hyvinvointialan innovaattori, kouluttaja ja valmentaja, joka perusti yrityksensä Health Innovation Academyn viitisen vuotta sitten.

Haastattelin Eevaa itsensä johtamisesta, joka on tärkeä perusta yrittäjän hyvinvoinnille, onnistumiselle ja taloudelliselle menestymiselle. Haastattelu lopussa Eeva antaa kolme vinkkiä itsensä johtamiseen asiantuntijayrittäjänä.

Read More
Työelämä muuttuu, niin minäkin

Vuosi 2019 ja ensimmäinen blogi uusille nettisivuille. Jatkuvia kumppanuuksia, uusia asiakkaita ja arvokkaita työkavereita. Olen jälleen uuden edessä, niin kuin meistä useimmat.

Seitsemän ja puoli vuotta kehittäjänä ja valmentajana ovat olleet antoisia. Yrittäjän kuoppaisilla poluilla olen kohdannut ala- ja ylämäkiä, lyönyt päätä seinään ja lasketellut eteenpäin myötätuulen kantaessa. Seurannut työmaailman muutoksia ja yrittänyt ennakoida oman osaamiseni kehittämistarpeita. Huikea matka, jonka kokonaissaldo on reilusti plussalla.

Read More
Hoida homma - ja minähän hoidan!

Kuten tiedämme, johtaminen on vaativaa, mutta parhaimmillaan kovin innostavaa työtä. Esimies kantaa vastuuta töiden sujumisesta, työntekijöiden jaksamisesta ja ilmapiiristä. Tavoitteiden lisäksi on hyvä varmistaa, että ryhmällä on riittävästi osaamista ja suotuisa asenne jatkuvaan oppimiseen ja kehittymiseen. Mahdollistava esimies valmentaa yksilöitä ja auttaa heitä kokemaan merkityksellisyyttä työssään. Lopputulemana on yksilöiden ja organisaation onnistuminen ja hyvinvointi.

Read More
Terhi Vesterinen
Valmentava johtaminen todeksi?

Valmentava johtajuus tai valmentava ote esimiestyössä on ollut pinnalla suomalaisten työpaikkojen kehittämisessä viime vuosina. Alkujaan Yhdysvalloista Suomeen rantautuneella ohjausfilosofialla tavoitellaan sekä yksilön että organisaation menestymistä. Valmentavan johtamisen tarkoituksena ei kuitenkaan ole, että valmennettavat juoksisivat kovempaa ja maksimoisivat tehokkuuden.

Read More
Terhi Vesterinen