Posts tagged Kehityskeskustelu
Valmistaudu kehityskeskusteluun kymmenen kysymyksen avulla

Vaikka esimies on kehityskeskustelussa paljon vartijana, yhtä merkittävä rooli on myös keskustelun toisella osapuolella eli sinulla itselläsi. Keskustelussa voit osoittaa ottavasi vastuun sekä omasta että työpaikan kehittymisestä. Samalla vahvistat omaa työntekijäbrändiäsi, rakennat suhdetta esimieheesi ja silotat tietä sinulle merkitykselliselle tulevaisuudelle.

Listasimme kymmenen kysymystä, joiden avulla voit valmistautua ja vaikuttaa kehityskeskustelun etenemiseen kannaltasi suotuisaan suuntaan.

Read More
Mitä mahdollisuuksia kehityskeskustelu tarjoaa edelleen?

Kehityskeskustelu käytäntönä voi olla osana laajempaa johtamisen ja organisaation kehittämisen kenttää. Kehittämistyössä kannattaakin lähteä miettimään, mihin suuntaan organisaatiokulttuuria on tarkoitus kehittää. Jatkuvan parantamisen näkökulmasta kannattaa miettiä, miten kehityskeskusteluissa saatua palautetta voi hyödyntää jatkossa. Keskustelu mahdollistaa ihmisten innostamisen uudistamiseen. Näin he ovat kehittämisen keskiössä ja heidän asiantuntemus saadaan valjastettua organisaation käyttöön. On hyvä myös suunnitella, miten keskustelujen vaikuttavuutta arvioidaan, tavoitteiden toteutumista seurataan ja millä tavalla tunnistetaan, mitä uutta ja ainutlaatuista on syntynyt. On hyvä huomata, että mitä konkreettisempia asioita edistetään sitä helpompaa niiden toteutumisen seuranta on.

Read More
Voisiko kehityskeskustelu olla uudistumisen yksi avain?

Tarvitaanko kehityskeskusteluja? Voisiko kehityskeskustelu olla edelleen yksi toimiva johtamisen työkalu organisaation uudistumiseen ja yksilöiden itsensä johtamisvalmiuksien kehittämiseen? Kehityskeskustelut ovat tärkeä osa useimpien organisaatioiden johtamisen ja osaamisen kehittämistä, vaikka keskustelua käydään aktiivisesti myös niiden kyseenalaistamiseksi.

Olemme olleet viime aikoina mukana toteuttamassa kehityskeskusteluprosessien uudistuksia yhdessä asiakkaidemme kanssa. Yleensä tarve uudistamiseen on tullut henkilöstöltä, sillä toisinaan kuuluvista nurinoista huolimatta, usea kokee keskustelut edelleen merkityksellisinä. Tämän takia lähdemme kehitystyössä liikkeelle yhdessä tekemisestä: on tärkeää, että prosessi tukee sekä yksilöiden hyvinvointia ja kasvua että organisaation kehittymistä liiketoiminnan kannalta oikeaan suuntaan.  

Read More