Mikä on johtamisen johtotähtesi?

Esimies ja muutoksen johtaminen on kestoyhtälö, joka on tapetilla työelämän kehittämissä päivittäin. Muutoksen johtamisen oppaita ilmestyy tämän tästä ja valmennuksiakin aiheesta on tarjolla enemmän kuin runsaasti. Pohditaan muuttuvaa työelämää, muutoksen tärkeyttä, muutoksen etenemisen vaiheita,  muutosviestintää,  muutosvastarintaa, muutosagenttien tunnistamista sekä tunteita muutoksessa. Muutosta muutoksen perään, tunteita puolesta ja vastaan. Innostavaa, ärsyttävää ja jokaisen meidän arkipäivää.

Lähiesimies vaatimusten ristitulessa

Valmennuksessani olevat esimiehet pohtivat muutoksessa johtamista eri näkökulmia työssään. Vaikka muutoksen johtamisen perusasiat, kuten tavoitteen selkeyttäminen ja muutoksen perustelu, ihmisten mukaan ottaminen muutoksen suunnitteluun tai jatkuva muutosviestintä tuntuvatkin olevan hallussa teoriassa, käytännössä asiat eivät aina lähde etenemään. Milloin vastassa on muutosvastarintaisia henkilöitä ja milloin muutoksen tekeminen on kiinni aikapulasta. Aina esimies ei itsekään näe muutosta tarpeellisena. Monenlaisia käytännön esteitä, mitkä hidastavat tai jopa estävät kehittymistä, oppimista ja uudistumista. Sitä, mitä muutoksella yleensä tavoitellaan.

Lähiesimies elää usein vaatimusten ristitulessa: samaan aikaan pitäisi kehittää ja toisaalta vastata töiden tehokkuudesta. Kiireisen arjen keskellä voi olla vaikeaa irrottautua päivittäisistä tehtävistä, eikä apua ole aina saatavilla. Ei ole aikaa, voimavaroja tai intoakaan miettiä tulevaisuutta muutamaa viikkoa tai kuukautta eteenpäin, saatikka osallistuttaa työntekijöitä kehittämiseen. Päivät menevät siihen, että tehtävät saadaan junailtua.

Kauemmas katsomisen taito

Annan usein asiakkaalleni valmennusprosessin alussa muistiinpanovihon ja kuulakärkikynän. Samalla toivotan hänet tervetulleeksi matkalle tulevaisuuteen. Kysymykseen ”Mitä tähän kirjoitan?”, olen vastannut, että en tiedä, mutta valmennuksen aikana sinulle selviää, mihin suuntaan haluat tiimiäsi kehittää.

Vihkoihin on syntynyt värikkään persoonallisia käsikirjoituksia. Tarinoissa on keskitytty asioihin, joihin esimies itse voi vaikuttaa sekä erityisesti mahdollisuuksiin, jotka vielä odottavat vuoroaan. Oma roolini on ollut toimia sparraajana ja haastajana sekä kirjoitetun kuulijana.  Olen myös saanut seurata, miten saduista tehdään totta konkreettisesti.

Johtamisen johtotähti

Pysähtymistä, ajattelua ja rohkeutta vaativa tulevaisuuden käsikirjoittaminen on hieno tapa oman johtamisfilosofian kehittämiseen. Kannattaa pysähtyä hetkeksi miettimään millä arvoilla, mihin suuntaan ja mihin tavoitteisiin haluaa joukkojaan johdattaa. Kun oma näkemys tulevaisuudesta kirkastuu, jaksaa kärsivällisemmin viedä myös muutoksia eteenpäin esimiehenä. Samalla voi luottaa, että käytännön kehittämiskeinot ja yksityiskohdat tulevat yhdessä luotua johdettavien kanssa. Kas kummaa, muutostarve konkretisoituu käytännön tekemiseksi ja esimies saa kokemuksen työnsä vaikuttavuudesta.

Abraham Lincoln on sanonut, että paras keino ennustaa tulevaisuutensa, on tehdä se itse. Mikä on sinun johtamisen johtotähtesi muutoksessa?