Ihmisten erilaisuus työelämässä -valmennus auttaa ymmärtämään itseä ja muita

 
 

Ihmisten erilaisuus työelämässä on sekä rikkaus että riesa. Toisten kanssa yhteistyö sujuu ongelmitta ja toisten kanssa on vaikea päästä samalle aaltopituudelle. Työssä onnistumisen kannalta on tärkeää ymmärtää sekä itseä että toisia. Tässä työpajapäivässä syvennetään osallistujien itsetuntemusta sekä opitaan tunnistamaan erilaisia vuorovaikutus- ja toimintatyylejä työelämässä.

Sisältö:

  • LUONTAISET TAIPUMUKSET™ lähestymistapa/MBTI -teoria ihmisten erilaisuuteen

  • Erilaiset ihmiset erilaisissa työelämän vuorovaikutustilanteissa

  • Oma toimintatyyli omin ja muiden silmin

  • Case-harjoitukset

Valmennus sisältää LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -itsearvioinnin, joka tehdään ennen valmennuspäivää. Itsearvioinnin tulokset voidaan purkaa luontevasti erillisissä yksilökohtaisissa palautekeskusteluissa, kesto n. 1,5 tuntia/keskustelu.

Näkemyksiä johtamisesta: